Daens: the making of

The latest issue of the journal WT includes an article I wrote about the novel Pieter Daens (1971) and the film Daens (1992), and how they have contributed to the ‘Daens myth’. You can read it here: here (in Dutch).

In het laatste nummer van WT: Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging verscheen mijn artikel Daens: de making-of. Over de film Daens (1992) en de Daensmythe. Je kan het artikel hier downloaden. Wat begon als een vertaling van een Engelstalig Daensartikel groeide uit tot een volledig herwerking van dat artikel.

Daens artikel

Het huidige, Nederlandstalige artikel onderzoekt niet enkel meer hoe Louis Paul Boons historische roman Pieter Daens (1971) en, in het bijzonder, Stijn Coninx’ biopic Daens zich verhouden tot hun historisch onderwerp, de Aalsterse priester en politicus Adolf Daens (1839-1907). Het artikel focust nu voornamelijk op hoe deze Daensvertellingen bijdragen tot de Daensmythe, die twee dimensies kent. Enerzijds een persoonlijke dimensie met de heroïsering van Daens, anderzijds een politiek-historische dimensie waarbij Daens en het daensisme gelijkgesteld worden met de bredere daensistische beweging en het ontstaan van de christendemocratie in Vlaanderen. De Daensmythe en de filmische popularisering ervan zorgden er mee voor dat Daens kon uitgroeien tot een historisch symbool dat zich flexibel laat inzetten in hedendaagse politiek-ideologische discoursen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s