About

Scroll down for English version.

Ik lees, denk, schrijf en praat over film, cultuur en media. Via deze blog communiceer ik over mijn academische en culturele engagementen.

Ik ben docent aan de Universiteit Antwerpen, waar ik verbonden ben aan de departementen Letterkunde en Communicatiewetenschappen en aan de onderzoeksgroepen Research Center for Visual Poetics en Visual and Digital Cultures Research Center. Daarnaast ben ik als postdoctoraal onderzoeker van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) verbonden aan het Centre for Cinema and Media Studies van de Universiteit Gent.

Eerder was ik actief als gastdocent aan de Université Saint-Louis – Bruxelles en de Erasmus Universiteit Rotterdam, en als gastonderzoeker aan de Université Paris 2 Panthéon-Assas, de Universiteit van Amsterdam, de University of York en het Belgisch Historisch Instituut te Rome.

Mijn onderzoeksinteresse gaat uit naar een kritische analyse van film, maar ook literatuur, televisie, radio en andere vormen van media en cultuur. Ik heb bijzondere onderzoeksexpertise in Belgische cinema, filmbeleid, filmadaptaties en de relatie tussen media en natievorming.

Ik publiceerde de boeken De verbeelding van de leeuw. Een geschiedenis van media en natievorming in Vlaanderen (2020, redactie met Bruno De Wever) en Subsidie, camera, actie! Filmbeleid in Vlaanderen (1964-2002) (2017, gratis download hier) en diverse artikelen in het Nederlands, Engels en Frans. In 2016 was ik finalist van de Vlaamse PhD cup en in 2018 won ik de Young Scholar Award uitgereikt door NeFCA (Netherlands Flanders Communication Association). In de periode 2017-2019 trad ik op als filmexpert voor Cinema Canvas.

Contact: gertjan.willems@uantwerpen.be
Publicatielijst

2016.07 gertjan door pete groot

Picture by Pete Wu

I read, think, write and talk about film, culture and media. I started this blog in February 2015 to disseminate the fruits of my academic and cultural activities to a wider public than academic journals usually do.

I am assistant professor at the University of Antwerp (departments of Literature and Communication Sciences) and Postdoctoral Fellow of the Research Foundation – Flanders (FWO) at Ghent University. I am affiliated to the research groups Research Center for Visual Poetics, Visual and Digital Cultures Research Center and Centre for Cinema and Media Studies

I have been guest lecturer or visiting scholar at the Saint-Louis University Brussels, Erasmus University Rotterdam, University of Amsterdam, the Belgian Historical Institute in Rome, Université Paris 2 Panthéon-Assas, and the University of York. Since 2016, I am chair of the Film Studies section of ECREA (European Communication Research and Education Association). I have teaching experience in a broad range of film and media studies, including film and media history, film analysis and adaptation studies.

My research interests are aimed at a critical analysis of film, but also of literature, radio, television and other forms of media and culture. I have particular research expertise in Belgian cinema, film policy, film adaptations and the relation between media and nation-building.

I published the books De verbeelding van de leeuw. Een geschiedenis van media en natievorming in Vlaanderen (2020, co-editor Bruno De Wever) and Subsidie, camera, actie! Filmbeleid in Vlaanderen (2017, free download here), and various articles in Dutch, English and French. In 2016 I was finalist of the Flemish PhD cup and in 2018, I received the Young Scholar Award by NeFCA (Netherlands Flanders Communication Association). From 2017 until 2019, I participated in Cinema Canvas, the film brand of the Flemish public broadcaster VRT.

Click here for a full list of my publications.
Click here for my Academia.edu profile.

Contact: gertjan.willems@uantwerpen.be

1 thought on “About

  1. Pingback: Cinema Canvas | Aarschot in beeld

Comments are closed.